Windows Hosting

Package 1

BASIC 1

1,500.- รายปี
 • โดเมน 1 โดเมน
 • จำหน้าเพจ 3 หน้า
 • ฟรี ค่าดูแลค่าติดตั้ง

Package 2

BASIC 2

2,500.- รายปี
 • โดเมน 1 โดเมน
 • จำนวนหน้าเพจ 5 หน้า
 • ฟรี ค่าดูแลค่าติดตั้ง

Package 3

STANDARD 1

3,500.- รายปี
 • โดเมน 1 โดเมน
 • หน้าเพจ 5-7 หน้า
 • มีระบบหลังร้าน
 • ฟรี ค่าดูแลค่าติดตั้ง

Package 4

STANDARD 2

4,000.- รายปี
 • โดเมน 1 โดเมน
 • หน้าเพจ 5-7 หน้า
 • มีระบบหลังร้าน
 • ฟรี ค่าดูแลค่าติดตั้ง

Package 5

PROFESSIONAL 1

6,500.- รายปี
 • โดเมน 1 โดเมน
 • หน้าเพจ 5-7 หน้า
 • มีระบบหลังร้าน
 • ระบบ อัลบั้มรูปภาพ
 • ระบบตระกร้าสินค้า
 • ฟรี ค่าดูแลค่าติดตั้ง

Package 6

PROFESSIONAL 2

8,500.- รายปี
 • โดเมน 1 โดเมน
 • หน้าเพจ 5-10 หน้า
 • มีระบบหลังร้าน
 • ระบบอัลบั้มรูปภาพ
 • ระบบตระกร้าสินค้า
 • ฟรี ค่าดูแลค่าติดตั้ง